Biwak w Łączy

W terminie 7 – 9 listopad organizuje się biwak harcerski na Bazie Harcerskiej w Łączy. Koszt wyjazdu będzie wynosić 30 zł.

Wyjeżdżamy w piątek ( 7 listopad) popołudniu, a wracamy w niedzielę 9 listopad.

OSOBY, KTÓRE BĘDĄ CHCIAŁY WZIĄŚĆ UDZIAŁ W BIWAKU NA NAJBLIŻSZĄ ZBIÓRKĘ (31 październik) TAKIE OTO INFORMACJE:

dane osobowe, numer PESEL, oraz adres zamieszkania.

Więcej dokładnych informacji w następnych notkach.

Reklamy