Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2009

Jak co roku nasza drużyna weźmie udział w największej akcji charytatywnej kraju.

Do 22 grudnia muszę dostać:

zdjęcie legitymacyjne, zgodę rodziców na udział w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, adres i nazwę szkoły.

www.gliwicewosp.glt.pl

Reklamy