Żałoba w Hufcu Ziemi Gliwickiej

Związek Harcerstwa Polskiego Gliwice, 17 kwietnia 2009

Komendant Hufca Ziemi Gliwickiej

im. gen. J. H. Dąbrowskiego

Rozkaz specjalny LS 1/2009

Druhny i Druhowie!

Druh wywiadowca Kamil Strancich był człowiekiem dużej odwagi i bardzo ciekawym świata. Był dokładnie taki, jaki powinien być harcerz. Karny i pogodny, punktualny i otwarty na innych. Zawsze można było na nim polegać i zawsze starał się być jeszcze lepszy. Bardzo lubił łowić ryby i na pewno lubił wyzwania. Nigdy nie przegapił okazji do sprawdzenia siebie, ale nie zapominał przy tym o potrzebach i możliwościach innych. Dzięki temu potrafił być autorytetem dla swoich rówieśników i swego rodzaju liderem, chociaż nie miał żadnej władzy poza siłą charakteru.

Druh Kamil nie przyjdzie już więcej na zbiórkę 61 PDH „Strumień”. W dniu 16 kwietnia 2009 odszedł od nas na Wieczną Wartę, ale jak niewielu innych był jej naprawdę godzien. Miłośnik wyzwań postawił swoich przyjaciół przed wielkim wyzwaniem i dla niego powinniśmy temu wyzwaniu sprostać.

Druhny i Druhowie!

1) ogłaszam 4-tygodniową żałobę w Hufcu Ziemi Gliwickiej,

2) polecam okryć kirem sztandar hufca,

3) polecam założyć czarne opaski na krzyże harcerskie,

4) polecam odczytać ten rozkaz na zbiórkach we wszystkich środowiskach harcerskich hufca.

Czuwaj!

(—) hm. Tomasz Rawski HR

Reklamy