Rozkaz z 1 lipca 2009 roku

Związek Harcerstwa Polskiego                                    Gliwice, 1 lipca 2009

Komendant Hufca Ziemi Gliwickiej

im. gen. J. H. Dąbrowskiego

Rozkaz L 7/2009

  1. 3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne

3.2.1.    Zwalniam z funkcji drużynowego 14 GDH „Szarotka” dh. pwd. Adama Dersiewicza HR. Dziękuję za wieloletnie, wzorowe pełnienie funkcji i życzę dalszych wyzwań na ścieżce instruktorskiej.

3.2.2.    Mianuję drużynowym 14 GDH „Szarotka” dh. ćw. Michała Janerkę. Życzę wielu sukcesów i konsekwentnej realizacji swojej wizji drużyny.

(…)

Czuwaj!

(—) hm. Tomasz Rawski HR

Reklamy