Uwaga, uwaga!

Co prawda z „Szarotki” zgłosiło się sporo osób (co mnie niezmiernie cieszy), jednak w związku ze zbyt małą ogólną liczbą chętnych biwak nie odbędzie się w ustalonym terminie.

27 listopada spotykamy się na zbiórce pod SP-28, standardowo o 16:30.

Dla wszystkich zawiedzionych tym faktem druhów informacja:

Już 4 grudnia spotkamy się o 16:00 w lokalu hufca na specjalnej połączonej zbiórce kilku drużyn. Szczegóły niebawem.

Reklamy