Żałoba w Hufcu Ziemi Gliwickiej

W związku z odejściem na Wieczną Wartę druhny harcmistrzyni Łucji Wolnej ukazał się rozkaz komendanta hufca LS 1/2010

Wyjątki z rozkazu:

(…)

Druhny i Druhowie
1)    ogłaszam żałobę w Hufcu Ziemi Gliwickiej do dnia 28 lutego 2010,
2)    polecam okryć kirem sztandar hufca i proporce harcerskie,
3)    polecam założyć czarne opaski na krzyże harcerskie,
4)    polecam odczytać ten rozkaz na zbiórkach we wszystkich środowiskach harcerskich hufca,
5)    polecam wspomnieć osobę śp. hm. Łucji Wolną podczas zimowisk i biwaków zimowych w czasie HAZ 2010.

Czuwaj!

(—) hm. Tomasz Rawski HR

Reklamy