Rozkaz Specjalny L 1/2010 Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP

Katowice, 11.04.2010

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Śląskiej Chorągwi

w Katowicach

Rozkaz Specjalny L.1/2010

Druhny i Druhowie!

Od wczoraj Naród Polski jest pogrążony w głębokim żalu i smutku spowodowanym katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem, w której zginęła elita intelektualna Polski. Odeszli od nas Wielcy Polacy, wśród których byli Prezydent RP Lech Kaczyński – Honorowy Protektor ZHP, Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska, Prezydent RP na Uchodźctwie – Ryszard Kaczorowski. Na pokładzie samolotu byli też ludzie blisko związani z ZHP jak: Biskup Tadeusz Płoski-opiekun harcerstwa z ramienia Episkopatu Polski czy Pan Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W katastrofie zginęli także wybitni mieszkańcy Województwa Śląskiego. Wśród, których była szczególnie bliska Śląskim Harcerzom Pani Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek – Przewodnicząca Komitetu Honorowego obchodów 100-lecia Harcerstwa w Chorągwi Śląskiej, a także Pan Poseł Grzegorz Dolniak, Wiceadmirał Krzysztof Karweta – Dowódca Marynarki Wojennej RP, Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Jan Kochanowski, Podsekretarz Stanu Pan Mariusz Handzlik, Prezes NBP – Pan Sławomir Skrzypek, Generał Dywizji Włodzimierz Potasiński – Dowódca Wojsk Specjalnych RP i ks. Adam Pilch.

W związku z ogromną tragedią jaka dotknęła Naród Polski w imieniu Chorągwi Śląskiej ZHP składamy hołd wszystkim, którzy ponieśli śmierć w katastrofie samolotu prezydenckiego w Smoleńsku.  Zginęli w chwale pełniąc służbę Polsce i Narodowi Polskiemu! Łączymy się w bólu i smutku z rodzinami wszystkich ofiar tragicznie zmarłych Polaków.

Druhny i Druhowie!

Rozkazuję! Na znak miesięcznej żałoby ogłoszonej w ZHP:

-minutą ciszy uczcić pamięć wszystkich ofiar katastrofy podczas zbiórek i spotkań instruktorskich,

-odwołać wszystkie imprezy o charakterze kulturalno-rozrywkowym do dnia 09.05.2010r. włącznie,

-okryć kirem sztandary i proporce harcerskie,

-założyć czarne opaski na wszystkie Krzyże Harcerskie,

-opuścić flagi do połowy masztu,

-zmienić kolorystykę stron internetowych wszystkich jednostek organizacyjnych Chorągwi Śląskiej,

-uczcić pamięć zmarłych dwuminutową ciszą w dniu 10.04.2010r. o godz.12.00 oraz  w dniu Pogrzebu
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

W te szczególne dla Narodu Polskiego dni, dni poświęcone Golgocie Wschodu rozważcie raz jeszcze, co oznacza dla każdego z nas słowo „Czuwaj”. Niech nasza postawa i służba w te trudne dni, będzie dla innych czytelne. Nie zapomnijcie o modlitwie za zmarłych i pogrążonych w smutku i rozpaczy.

CZUWAJ!

(-) Hm. Andrzej Lichota

Reklamy