Dla Rodziców

Co daje dziecku harcerstwo?

Działalność w ZHP to rozwój umiejętności i osobowości, możliwość poznania wielu osób, okazja do sprawdzania siebie w obliczu wzrastających wymagań, a także dobra zabawa. Harcerstwo to tradycja, harcerskie ideały oraz wspomnienia na długie lata – niektóre z nich zostały uwiecznione w naszej galerii.

W jakim wieku dziecko może zostać harcerzem w 14 GDH?

Ze względu na działalność drużyny przy Szkole Podstawowej nr 28, 14 GDH zrzesza chłopców głównie z klas 4-6. Mimo to członkiem „Szarotki” może zostać osoba również spoza rejonu szkoły, nawet w wieku gimnazjalnym czy licealnym. Serdecznie zapraszamy na zbiórki!

Co w takim razie z młodszymi dziećmi?

Rodzicom dzieci w wieku zuchowym (klasy 1-3) polecamy zainteresować się działalnością gromad zuchowych w Hufcu Ziemi Gliwickiej. Niestety, przy SP-28 nie działa jeszcze gromada zuchowa.

Co jest absolutnie niezbędne do udziału dziecka w życiu drużyny?

Absolutnie niezbędna jest zgoda rodziców bądź prawnych opiekunów na przynależność dziecka do ZHP (a za taką uważa się już uczestnictwo w zbiórkach drużyny). Wzór zgody można znaleźć na naszej stronie, w dziale Materiały.

Czy działalność w ZHP kosztuje?

Członkostwo w ZHP wiąże się z obowiązkiem regularnego opłacania składek harcerskich, w wysokości 15 zł miesięcznie (czyli 180 zł rocznie). Składki mają na celu głównie wspieranie działalności statutowej organizacji, ale część zebranej w drużynie kwoty pozostaje do dyspozycji drużyny, do wydania np. na materiały programowe niezbędne do prowadzenia zbiórek. Dlatego tak ważne jest opłacanie składek członkowskich przez wszystkich członków drużyny.

Co z mundurem harcerskim?

Mundur to ubiór, który wyróżnia harcerza. Schludny i prawidłowo noszony mundur harcerski może być powodem do dumy bez względu na wiek noszącego go druha.

Na pierwszej zbiórce nie jest wymagane posiadanie munduru! Jednak jeśli dziecko zamierza regularnie uczestniczyć w życiu drużyny, powinno wyposażyć się w mundur harcerski.

Podstawową częścią umundurowania jest koszula mundurowa (u nas oczywiście męska – zielona). Do munduru przyjęło się nosić długie spodnie, najlepiej wojskowe (oliwkowe lub czarne), albo dowolne w ciemnych barwach (czarne, brązowe). Spodnie tzw. „moro” dobrze sprawdzają się w lesie, ale nie są wskazane. W szlufki spodni harcerz wkłada pas harcerski.

Nosząc mundur, harcerz jest zobowiązany do noszenia „mundurowego” obuwia, czyli butów „ciężkich” – trekkingowych lub wojskowych.

Po próbnym okresie, zwanym okresem próby na harcerza, młody druh uzyskuje prawo do noszenia zielonego beretu (z lilijką), który jest naszym obrzędowym, a zarazem jedynym mundurowym nakryciem głowy w drużynie.

Dodatkowo, szczególnie na obozach letnich przydają się i elegancko prezentują krótkie spodnie mundurowe (męskie, zielone) wraz z czarnymi getrami harcerskimi (czarnymi, najlepiej bez białych pasków).

Gdzie kupić mundur?

Mundur harcerski można kupić w sklepie militarnym Pentagon w Katowicach lub internetowo, np. w składnicy harcerskiej 4Żywioły.

Na wszelkie inne pytania z chęcią udzielę odpowiedzi (telefon i e-mail w dziale Kontakt).

Czuwaj!

drużynowy 14 GDH „Szarotka”

Reklamy